• Правова база

Нормативно-
правові акти

Порушення прав дитини вимагають правового регулювання з боку як національних, так і міжнародних інституцій. Нижче наводимо низку норм і стандартів, що утворюють нормативно-правову базу для захисту дітей в умовах збройного конфлікту.

Legal

Legislative acts

Children's rights require legal regulation and protection by both national and international institutions. Below are a series of norms and standards that constitute a legal basis for the protection of children in armed conflict. This page is available only in Ukrainian.